Logo Adwokatura Polska

ADRES:

ul. Solna 3/9,

Poznań

 

tel: +48 505 430 036

 

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Kubiec

 

adwokat

Aleksandra Kubiec

 

Adres e-mail: adwokat@kubiec.com.pl

Kancelaria Adwokacka Adrian Książek

 

adwokat

Adrian Książek

 

Adres e-mail: ksiazek.kancelariaadwokacka@gmail.com

ul. Solna 3/9, Poznań


 

Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat Adrian Książek:

+48 505 430 036

 

adwokat Aleksandra Kubiec:

+48 667 614 039

 

Adwokat Poznań

 

tel: +48 667 614 039

 

Adwokat Poznań Adrian Książek
Adwokat Poznań Aleksandra Kubiec

Jesteśmy adwokatami, członkami Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, specjalizującymi się w postępowaniach procesowych. Głównym obszarem naszej działalności są postępowania karne, cywilne oraz rodzinne.      Od 2018 roku z powodzeniem reprezentujemy Klientów w sporach sądowych oraz przed organami ścigania (m.in. Prokuratura, Policja, CBŚP) na terenie całej Polski.  Indywidualne praktyki adwokackie prowadzimy od 2021 roku.

 

 

Dla Państwa komfortu, poza pomocą prawną świadczoną przez Nasze Kancelarie, dokładamy wszelkich starań, aby umożliwić  Państwu  kompleksowe   rozwiązanie   problemu i w tym celu w kwestiach pozaprawnych nawiązaliśmy szeroką współpracę z Partnerami innych branż.
 

Adwokat Poznań

Kancelaria Adwokacka zajmuje się prowadzeniem różnego rodzaju spraw. Skontaktuj się z nami, a nasi specjaliści niezwłocznie odpowiedzą na Twoje wszelkie pytania!

Prawo karne - Adwokat Poznań

 

Kancelaria Adwokacka prowadzi sprawy karne na każdym etapie: od postępowania przygotowawczego, sądowego, po apelacyjne czy nawet kasacyjne.

Adwokaci posiadają duże doświadczenie w reprezentowaniu Klientów zarówno jako pokrzywdzonych oraz podejrzanych i oskarżonych.

Prawo karne jest dziedziną prawa, w której Nasi Adwokaci z Poznania posiadają bogate doświadczenie.

Jeśli potrzebujesz pomocy podczas przesłuchania, sformułowania pisma procesowego, czy ogólnej reprezentacji w sprawie – Nasz Adwokat z Poznania zapewnia kompleksową pomoc na każdym etapie postępowania karnego.

Prawo cywilne – Adwokat Poznań

 

Adwokaci z Poznania prowadzą także sprawy cywilne.

Prawo cywilne normuje szereg kwestii dotyczących m.in. windykacji należności, odszkodowań i zadośćuczynień, dóbr osobistych, przedawnieniem roszczeń majątkowych, zawieraniem i wykonywaniem umów, prawem własności, prawem użytkowania wieczystego, cywilnoprawną odpowiedzialnością za wyrządzenie szkody, obowiązkiem zwrócenia bezpodstawnie uzyskanej korzyści majątkowej, losami majątku po śmierci osoby fizycznej.

Jeżeli nurtuje Cię jakiś problem prawny z zakresu prawa cywilnego – zapraszamy do kontaktu

z Naszymi specjalistami!

 

Prawo rodzinne (rozwód, alimenty, władza rodzicielska, kontakty) – Adwokat Poznań

 

Prawo rodzinne i opiekuńcze, które czasem uznaje się za dział prawa cywilnego, reguluje instytucję małżeństwa, władzy rodzicielskiej, obowiązku alimentacyjnego, przysposobienia (adopcji), opieki i kurateli. Są to tylko przykłady najczęściej występujących spraw z zakresu prawa rodzinnego. Sprawy rodzinne budzą często wiele emocji, w związku z czym niekiedy niezbędna jest pomoc adwokata, który rzetelnie i obiektywnie oceni sytuację.

Nasi specjaliści posiadają bogate doświadczenie w sprawach rodzinnych.

 

 

Obsługa prawna firm – Adwokat Poznań

 

W ramach obsługi firm Kancelaria Adwokacka Adwokat Aleksandry Kubiec oraz Adwokata Adriana Książek oferuje profesjonalną i kompleksową pomoc prawną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Kancelarie świadczą pomoc prawną dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek cywilnych, spółek prawa handlowego, a także osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą. W ramach stałej współpracy Kancelarie Adwokackie zapewniają podmiotom gospodarczym świadczenie wielu usług, w tym m.in. dochodzenie i windykacja należności, sporządzanie umów, reprezentowanie podmiotów gospodarczych w postępowaniach sądowych, reprezentowanie w negocjacjach z kontrahentami, czy obronę w sprawach karnych oraz karno- skarbowych.

 

Kontrola podatkowa / postępowanie podatkowe – Adwokat Poznań

 

Nasi specjaliści reprezentują również swoich Klientów w postępowaniach podatkowych oraz kontrolach podatkowych. Należy pamiętać, że przedmiotem kontroli podatkowej może być nie tylko weryfikacja prawidłowości i rzetelności obliczenia podatku, ale również, sprawdzenie, czy deklarowane przez podatnika zdarzenia gospodarcze, uwidocznione na fakturach sprzedażowych lub kosztowych, miały charakter rzeczywisty, czy fikcyjny, służący np. bezprawnemu zaniżeniu podatku należnego. Niezwykle istotne jest podjęcie przez podatnika czynnej obrony swoich słusznych interesów już w czasie trwania kontroli podatkowej w czym może pomóc adwokat. Często materia związana z ogólnie ujętymi postępowaniami podatkowymi jest bardzo wymagająca oraz skomplikowana. Nasi specjaliści pomogą przebrnąć przez każdy etap takich sprawy – począwszy od kontroli podatkowych aż do postępowań podatkowych przez Organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

 

 

Ponadto, gdy wymaga tego Państwa sprawa, nawiązujemy kontakt z licznymi specjalistami, z którymi Nasze Kancelarie współpracują, m.in. notariuszem, rzeczoznawcą majątkowym, detektywem,doradcą podatkowym, księgowym, biegłym z zakresu rekonstrukcji wypadków czy tłumaczem przysięgłym. Jednocześnie wskazujemy, że usługi naszych Partnerów nie są wliczone w cenę świadczonych przez nas usług. Opisz nam swój problem prawny, a my doradzimy z jakim ewentualnie innym specjalistą należy się skontaktować.

Blog

10 lutego 2024
Coraz częściej możemy usłyszeć o przypadkach włamania na konto bankowe i utracie przez pokrzywdzonych znacznych oszczędności. Oszuści prześcigają się w coraz to nowszych metodach mających na celu uśpienie naszej czujności
10 lutego 2024
Niesłuszne pozbawienie wolności – czy to w formie tymczasowego aresztowania czy to w formie skazania za przestępstwo niestety nie należy do rzadkości w polskim wymiarze sprawiedliwości. O tym kiedy, w
28 stycznia 2024
Kolejne masowe strzelaniny w Stanach Zjednoczonych, w których giną ludzie rodzą dyskusje o konieczności złagodzenia w Polsce przepisów dotyczących posiadania broni. Warto jednak wiedzieć jak w świetle aktualnych przepisów obowiązujących