Logo Adwokatura Polska

ADRES:

ul. Solna 3/9,

Poznań

ul. Solna 3/9, Poznań


 

Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat Adrian Książek:

+48 505 430 036

 

adwokat Aleksandra Kubiec:

+48 667 614 039

 

Adwokat Poznań

Skontaktuj się

Prawo cywilne - sprawy o zapłatę

Adwokat sprawy cywilne Poznań

Adwokat Aleksandra Kubiec oraz Adwokat Adrian Książek na co dzień działają na terenie całego województwa wielkopolskiego, przede wszystkim na terenie takich miast jak Poznań, Września, Oborniki, Śrem, Kościan, Kalisz, Słupca, Jarocin, Leszno, Rawicz, Nowy Tomyśl, Szamotuły, Wągrowiec, Konin, Środa Wielkopolska, Wolsztyn W razie potrzeby adwokaci reprezentują klientów również na obszarze całego kraju.

 

Adwokat z Poznania pomaga dochodzącym należności jak i osobom broniącym się przed próbą wyłudzenia.

 

Dotychczasowe doświadczenie adwokatów z Kancelarii Adwokackiej Aleksandry Kubiec oraz Kancelarii Adwokackiej Adriana Książka pozwala zaproponować Państwu usługi i pomoc w sprawach o zapłatę bez względu na wysokość przedmiotu spory zarówno w postępowaniu upominawczym, nakazowym, uproszczonym, zwykłym oraz elektronicznym postępowaniu upominawczym. 

 

Co jednak zrobić gdy pomimo wygranej sprawy w sądzie dłużnik dalej nie płaci?

Prawnicy z Kancelarii Adwokackiej z Poznania pomogą sporządzić wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.  

Adwokat Aleksandra Kubiec oraz Adwokat Adrian Książek dokonają analizy stanu faktycznego, prawnego oraz zapisów umownych, aby ocenić Twoje szanse na uzyskanie zapłaty. Doświadczeni adwokaci w sprawach karnych z naszych kancelarii dołożą wszelkich starań, aby to Klient był na pierwszym miejscu.

 

Zastanawiasz się co zrobić, gdy dłużnik nie chce oddać pieniędzy? Jesteś nękany przez rzekomego wierzyciela, który chce od Ciebie nienależnych pieniędzy? A co, jeśli istnienie długu jest nieudowodnione lub roszczenie jest przedawnione?  

 

Sprawy o zapłatę to jeden z najczęściej występujących rodzajów postępowań toczących się przed sądami cywilnymi. Dotyczą one najczęściej wykonania zobowiązań, przykładowo z tytułu umowy sprzedaży, najmu, wykonania usługi. Obowiązujące przepisy kodeksu postępowania cywilnego przewidują alternatywne możliwości dochodzenia wymagalnej już należności. Istnieje zatem kilka trybów postępowania, dzięki którym, w zależności od specyfiki danej sprawy, rodzaju zobowiązania, wysokości kwoty pieniężnej, możliwe jest zaspokojenie swojej wierzytelności. Niezależnie od rodzaju procedury, wszczęcie postępowania sądowego powinno być poprzedzone skierowaniem do dłużnika pisemnego wezwania do zapłaty, a jeśli to nie pomoże koniecznym będzie sporządzenie pozwu. Każdy pozew powinien spełniać wymogi wskazane w przepisach prawa, a niespełnienie tych warunków może spowodować wezwanie do uzupełnienia braków formalnych, a w ostateczności nawet zwrot pozwu.

 

Kancelaria Adwokacka reprezentuje Klientów na każdym etapie postępowania o zapłatę –zarówno na etapie postępowania przesądowego (wezwania do zapłaty), przy sporządzaniu pozwu, dalszych pism procesowych, jak i zapewnia osobistą obecność adwokata na sali rozpraw. Reprezentujemy nie tylko powodów, ale również pozwanych, wobec których dochodzona jest należność.

 

Najczęściej zadawane pytania

Mam komornika - co robić?

Prawnik z Poznania

Komornik już tylko wykonuje prawomocne postanowienie sądu. Oznacza to, że wcześniej był dostarczony nakaz zapłaty lub wyrok zaoczny. Jeśli taki dokument nie był odebrany, na przykład

z powodu przeprowadzki, to istnieje szansa na uratowanie sytuacji.

Dostałem nakaz zapłaty - co robić?

Adwokat od spraw cywilnych z Poznania

Jeśli nie zgadzasz się z nakazem zapłaty, ważne żebyś w terminie złożył sprzeciw albo zarzuty (w zależności czy jest to nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym czy nakazowym). Spowoduje to, że nakaz zapłaty się nie uprawomocni i będziesz mógł dochodzić swoich racji w Sądzie. Złożenie środka odwoławczego to bardzo ważne pismo, które determinuje dalszy przebieg postępowania, zatem już na tym etapie warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata.

Nie mogę odzyskać pieniędzy,

jak złożyć pozew do Sądu?

Adwokat od dochodzenia roszczeń z Poznania

Sporządzenie pozwu nie należy do łatwych zadań. Pozew o zapłatę powinien spełniać wymogi formalne, których brak może skutkować nawet zwrotem pozwu. Wymogi formalne pozwu to m.in.: oznaczenie sądu, do którego składasz pozew, imię, nazwisko lub nazwy stron oraz ewentualnie ich przedstawicieli lub pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma treść pozwu i dowody na poparcie przytoczonych przez Ciebie okoliczności, podpis, wymienienie załączników. Dodatkowo pozew powinien zawierać określenie wartości przedmiotu sporu, określenie Twojego żądania, wyjaśnienie dlaczego uważasz, że Twoje żądanie jest zasadne; Informację czy Ty i Twój dłużnik podjęliście próby pozasądowego rozwiązania sporu, a nadto powinien zostać opłacony.  Warto zlecić sporządzenie pozwu profesjonalistom.

Co znaczy, że firma windykacyjna

kupiła mój dług?

Dobry adwokat z Poznania

Sprzedaż długu (zwana również cesją wierzytelności) to przeniesienie praw do wierzytelności na inny podmiot. Co za tym idzie, zadłużenie pozostaje nadal aktualne, dłużnik nadal pozostaje dłużnikiem, zmienia się jedynie podmiot, któremu jest winien pieniądze - wierzyciel.

O co pyta Sąd na rozprawie?

Kancelaria Adwokacka Poznań

Jest to uzależnione od treści postanowienia. Sąd najczęściej zadaje pytania na fakty które powołane zostały w pismach procesowych. Zatem bardzo ważne jest właściwe sporządzanie pism procesowych oraz analiza pism strony przeciwnej, co pomoże przygotować się na prawdopodobne pytania ze strony Sądu. a Sądu lub Prokuratora, częstotliwość może być od jednego dnia w miesiącu do np. codziennego stawiennictwa.

Czy muszę stawić się na rozprawę?

Kancelaria cywilna Poznań

Na wezwanie Sądu stawiennictwo na rozprawie jest obowiązkowe, natomiast jeżeli Sąd zawiadamia

o terminie rozprawy, wówczas stawiennictwo na rozprawie nie jest obowiązkowe. 

Wygrałem sprawę w sądzie, ale dłużnik

dalej nie chce oddać mi pieniędzy - co robić?

Adwokat od egzekucji z Poznania

W takiej sytuacji należy złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do Komornika. Co jednak ważne, Komornik działa na wniosek wierzyciela, zatem aby egzekucja była skuteczna warto złożyć profesjonalne pismo.

Czy można samemu napisać pozew?

Adwokat od spraw

o zapłatę

Pozew to pismo wszczynające proces sądowy. Nie musi go pisać osoba zawodowo zajmująca się udzielaniem pomocy prawnej. Możesz to zrobić sam. Należy jednak pamiętać, że z uwagi na specyfikę procedury cywilnej, od tego jak zostanie sporządzony pozew w znacznej mierze zależy końcowy sukces.

Czym jest nakaz zapłaty?

Prawnik z Poznania od spraw o zapłatę

Nakaz zapłaty, to deklaratywne, stwierdzające istnienie wymagalnego roszczenia, orzeczenie sądowe o charakterze merytorycznym, rozstrzygające o żądaniu pozwu wniesionego przez powoda, uwzględniające wniesione powództwo. Rozstrzyga sprawę co do istoty. Nakaz zapłaty wydaje się w postępowaniu nakazowym, upominawczym oraz elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Czy można kogoś powołać

na świadka do sądu bez jego zgody?

Specjalista od spraw cywilnych Poznań

Tak, zgodnie z prawem, aby powołać kogoś na świadka w sprawie sądowej, nie potrzebujemy od niego uprzedniej zgody. Mając jednak na względzie, że należy powołać świadka, który ma nam pomóc w sprawie, tj. udowodnić fakty, na które się powołujemy, to warto każdorazowo przeanalizować zasadność powołania konkretnego świadka.

Jakie dowody mogę przedstawić w sądzie?

Dobry adwokat z Poznania

Przed sądem mogą być przeprowadzone dowody w różnorakiej formie: z dokumentów, z zeznań świadków, z oględzin miejsca (np. nieruchomości), z opinii biegłych, z przesłuchania stron itp.

Jaki jest termin na złożenie

sprzeciwu od nakazu zapłaty?

Skuteczny adwokat Poznań

Termin na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wynosi dwa tygodnie od doręczenia nakazu zapłaty wraz z pozwem i załącznikami.

Spóźniłem się ze złożeniem

sprzeciwu od nakazu zapłaty, co robić?

Adwokaci Poznań

Przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty jest możliwe, ale nie należy do najłatwiejszych. Uchybienie terminowi na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty pociąga za sobą daleko idące skutki prawne, które są niekorzystne dla pozwanego. Ustawodawca dopuszcza jednak możliwość przywrócenia terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty – po spełnieniu określonych przesłanek.

Jak uzyskać nakaz zapłaty?

Prawnik z Poznania

Formalną podstawą wydania przez sąd nakazu zapłaty jest wniosek powoda zamieszczony w pozwie

o zapłatę.

Co grozi za niezapłacenie nakazu zapłaty?

Poznań skuteczny adwokat

Niewniesienie odwołania od nakazu zapłaty skutkuje uprawomocnieniem nakazu zapłaty, który może stać się podstawą tytuły wykonawczego, na podstawie którego komornik będzie prowadził egzekucję.