Logo Adwokatura Polska

ADRES:

ul. Solna 3/9,

Poznań

ul. Solna 3/9, Poznań


 

Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat Adrian Książek:

+48 505 430 036

 

adwokat Aleksandra Kubiec:

+48 667 614 039

 

Adwokat Poznań

Skontaktuj się

Prawo karne

Prawo Karne - Adwokat sprawy karne Poznań

Adwokaci reprezentowali swoich Klientów m.in. w sprawach o zabójstwo, oszustwa znacznych rozmiarów, kradzieże, pobicia, szerokie rozumiane przestępstwa narkotykowe, wypadki komunikacyjne (w tym także pod wpływem alkoholu), znęcanie, niealimentacja, groźby, szeroko rozumiane przestępstwa przeciwko wolności seksualnej (gwałty, sutenerstwo, pedofilia).

 

Adwokat Aleksandra Kubiec oraz Adwokat Adrian Książek pomagają Klientom także na etapie postępowania wykonawczego, tj. po wydaniu
i uprawomocnieniu wyroku.

 

Adwokaci z Poznania udzielą pomocy prawnej w sytuacji, w której wobec Klienta orzeczona zostanie bezwzględna kara pozbawienia wolności.

Adwokat Aleksandra Kubiec oraz Adwokat Adrian Książek dokonają analizy, czy sytuacja Klienta pozwala na ewentualne orzeczenie wobec niego zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, czy odroczenia wykonania kary lub przerwy w karze, o ile u skazanego wystąpi choroba psychiczna lub inna ciężka choroba lub gdy przemawiają za tym ważne względy osobiste lub rodzinne.

Kancelaria Adwokacka reprezentuje Klientów na każdym etapie postępowania karnego – przed Prokuratorem (w tym także w sprawach wojskowych), Policją oraz innymi organami, jak: CBŚP oraz Naczelnikiem US, a także na dalszym etapie postępowania przed Sądami wszystkich instancji.

 

Adwokat Aleksandra Kubiec oraz Adwokat Adrian Książek na co dzień działają na terenie całego województwa wielkopolskiego, przede wszystkim na terenie takich miast jak Poznań, Września, Oborniki, Śrem, Kościan, Kalisz, Słupca, Jarocin, Leszno, Rawicz, Nowy Tomyśl, Szamotuły, Wągrowiec, Konin, Środa Wielkopolska, Wolsztyn.

W razie potrzeby adwokaci reprezentują klientów również na obszarze całego kraju.

 

Adwokat z Poznania pomaga podejrzanym, oskarżonym, pokrzywdzonym, a także skazanym.

 

Kontakt z adwokatem podczas zatrzymania jest niezbędny w celu prawidłowej realizacji i umożliwienia korzystania z prawa do obrony podejrzanym. Adwokat z Poznania kontaktuje się z organami ścigania, takimi jak m.in. Policja czy Prokuratura celem prowadzenia sprawy. Adwokat w imieniu Klienta sporządza również wszystkie pisma procesowe oraz reprezentuje Klienta zarówno organami ścigania, jak
i Sądami I i II instancji oraz Sądem Najwyższym.

 

Dotychczasowe doświadczenie adwokatów z Kancelarii Adwokackiej Aleksandry Kubiec oraz Kancelarii Adwokackiej Adriana Książka pozwala zaproponować Państwu usługi i pomoc w najtrudniejszych sprawach karnych, dotyczących wszystkich przestępstw oraz wykroczeń.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie prawa ma zatrzymany?

Adwokat Poznań zatrzymanie

Przede wszystkim zatrzymany ma prawo do niezwłocznego kontaktu z adwokatem i bezpośredniej z nim rozmowy, bez udziału osób postronnych, w sposób umożliwiający swobodne porozumiewanie się, odmowy składania wyjaśnień, odmowy udzielenia odpowiedzi na pytania, czy otrzymania informacji
o przyczynie zatrzymania i bycia wysłuchanym.

Ile trwa zatrzymanie?

Prawnik karny Poznań

W ciągu 48 godzin od zatrzymania należy wystąpić z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania do Sądu, jeżeli zachodzą do tego podstawy, następnie w ciągu 24 godzin od złożenia wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania Sąd musi wydać i doręczyć podejrzanemu postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania.

Czy można przedłużać tymczasowe aresztowanie?

Adwokat prawo karne Poznań

Prokurator lub Sąd mogą przedłużać tymczasowe aresztowanie. Najczęściej przedłużenie następuje o kolejne 3 miesiące.

Kiedy stosuje się dozór Policji?

Adwokat karny z Poznania

W sytuacji, w której Sąd lub Prokurator uzna, że nie zachodzi konieczność stosowania najdotkliwszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Jak często trzeba się stawiać na dozór Policji?

Adwokat z Poznania karne sprawy

Jest to uzależnione od treści postanowienia Sądu lub Prokuratora, częstotliwość może być od jednego dnia w miesiącu do np. codziennego stawiennictwa.

Zakaz opuszczania kraju –

czy można go uchylić?

Prawo karne adwokat

Jest możliwość uchylenia zakazu opuszczania kraju. Należy jednak przedstawić odpowiednią argumentację.

Czym jest poręczenie majątkowe?

adwokat z Poznania karne sprawy

Jest to jeden ze środków zapobiegawczych, występujący najczęściej w formie pieniędzy. Jest to tzw. ,,kaucja” w procesie karnym.

Czy jako podejrzany lub oskarżony muszę mówić prawdę?

adwokat karny z Poznania

Oczywiście najlepiej jest, gdy mówi się prawdę, ale prawo nie przewiduje odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych wyjaśnień.

Ilu mogę mieć obrońców?

Prawo karne adwokat

Przepisy prawa umożliwiają posiadanie do trzech obrońców.

Co zrobić kiedy świadek kłamie?

Adwokat karny

Jest możliwość złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 233 k.k. przez takiego świadka do właściwej Prokuratury. Należy jednak takie zawiadomienie oprzeć na odpowiedniej argumentacji oraz przedstawić w tym celu dowody.

Ile jest rozpraw sądowych?

Adwokat z Poznania karne sprawy

Nie ma określonej przepisami prawa wymaganej ilości rozpraw sądowych. Wszystko uzależnione jest od rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania czy ilości dowodów wymagających przeprowadzenia.

Czy można grzywnę rozłożyć na raty?

Adwokat karny z Poznania

Jest taka możliwość. W tym celu należy złożyć wniosek do Sądu zawierający odpowiednią argumentację.

Jak odwołać się od wyroku

Sądu w sprawie karnej?

Prawo karne adwokat wielkopolska

Należy w tym celu złożyć apelację do Sądu II instancji.

Jaki jest termin złożenia apelacji?

Adwokat z Poznania karne sprawy

Apelację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia uzasadnienia wyroku.

Ile kosztuje apelacja?

Adwokat karny Poznań

Nie pobiera się opłaty sądowej od apelacji.

Kiedy można dostać

dozór elektroniczny?

Adwokat z Poznania prawo karne

Jest kilka przesłanek, które należy spełnić, aby uzyskać zgodę na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Najważniejsza jednak z nich to posiadanie prawomocnego wyroku skazującego na kare pozbawienia wolności do jednego roku i sześciu miesięcy.

Jaka jest różnica między odroczeniem

a przerwą w karze?

Adwokat karny z Poznania

Obie instytucje są stosowane po uprawomocnieniu się orzeczenia skazującego na bezwzględną karę pozbawienia wolności. Odroczenie wykonania kary jest stosowane

w określonych prawem sytuacjach, jeszcze przed osadzeniem skazanego

w zakładzie karnym, natomiast przerwa w wykonania kary jest stosowana

w sytuacji, w której skazany jest

w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym.

Czy jako oskarżony muszę składać wyjaśnienia?

Karne sprawy adwokat Poznań

Oskarżony nie ma obowiązku składać wyjaśnienia.

Co wpływa na wysokość kary?

Adwokat Poznań

Zgodnie z art. 53 k.k. - Sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych w ustawie, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu, okoliczności obciążające i okoliczności łagodzące, cele kary w zakresie społecznego oddziaływania, a także cele zapobiegawcze, które ma ona osiągnąć w stosunku do skazanego.

Co grozi za jazdę po alkoholu?

Prawnik z Poznania karne sprawy

Za jazdę pod wpływem alkoholu grozi bezwzględna kara pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli natomiast osoba dopuściła się tego przestępstwa w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo i tym samym była wcześniej już skazana za to przestępstwo, to podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Co grozi za jazdę po narkotykach?

Adwokat z Poznania karne sprawy

Za jazdę pod wpływem narkotyków grozi bezwzględna kara pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli natomiast osoba dopuściła się tego przestępstwa w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo i tym samym była wcześniej już skazana za to przestępstwo, to podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Jak można skontaktować się z tymczasowo aresztowanym?

Poznań sprawy

karne adwokat

Za jazdę pod wpływem narkotyków grozi bezwzględna kara pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli natomiast osoba dopuściła się tego przestępstwa w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związkNależy złożyć wniosek do Prokuratora prowadzącego sprawę (lub Sądu) wniosek o zgodę na widzenie z tymczasowo aresztowanym lub wniosek o zgodę na wykonywanie połączeń telefonicznych. Wówczas Prokurator lub Sąd dokonają oceny w zakresie zgody na kontakt z tymczasowo aresztowanym. u ze skazaniem za przestępstwo i tym samym była wcześniej już skazana za to przestępstwo, to podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.