Logo Adwokatura Polska

ADRES:

ul. Solna 3/9,

Poznań

ul. Solna 3/9, Poznań


 

Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat Adrian Książek:

+48 505 430 036

 

adwokat Aleksandra Kubiec:

+48 667 614 039

 

Adwokat Poznań

Najczęściej zadawane pytania

Sprawy spadkowe

Adwokat sprawy spadkowe Poznań

Dotychczasowe doświadczenie adwokatów z Kancelarii Adwokackiej Aleksandry Kubiec oraz Kancelarii Adwokackiej Adriana Książka pozwala zaproponować Państwu usługi i pomoc w najtrudniejszych sprawach spadkowych.

 

Adwokaci z Poznania udzielają porad prawnych, wskazują jak sporządzić testament, przygotowują pisma procesowe, wnioski, apelacje, wspólnie z Klientem ustalają strategię procesową, reprezentują Klienta oraz prowadzą negocjacje z drugą stroną sporu, doradzają jak przyjąć spadek – wprost czy z dobrodziejstwem inwentarza (spadkobierca nie jest zobowiązany do pokrycia długów przekraczających wartość czynną spadku). Doradzają, kiedy korzystniejsze będzie odrzucenie zadłużonego spadku w imieniu własnym i małoletnich dzieci.

 

Doświadczeni adwokaci w sprawach spadkowych z naszych kancelarii dołożą wszelkich starań, aby to Klient był na pierwszym miejscu.

Kancelaria Adwokacka reprezentuje Klientów w sprawach spadkowych. Adwokaci z naszych kancelarii pomagają zarówno w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, uznanie za niegodnego dziedziczenia, jak i wydziedziczenie, świadcząc kompleksowe usługi prawne w zakresie spraw związanych z prawem spadkowym.

 

 

Adwokat Aleksandra Kubiec oraz Adwokat Adrian Książek z Kancelarii Adwokackiej w Poznaniu na co dzień działają na terenie całego województwa wielkopolskiego, przede wszystkim na terenie takich miast jak Poznań, Września, Oborniki, Śrem, Kościan, Kalisz, Słupca, Jarocin, Leszno, Rawicz, Nowy Tomyśl, Szamotuły, Wągrowiec, Konin, Środa Wielkopolska, Wolsztyn.

W razie potrzeby adwokaci reprezentują klientów również na obszarze całego kraju.

 

Kontakt z adwokatem pozwala na uregulowanie zarówno kwestii spadkowych przed śmiercią jak i po śmierci. Adwokat od spadków z Poznania może doradzić w zakresie:

 • skutków jakie śmierć wywołuje dla majątku,
 • wyboru formy testamentu,
 • alternatywnych rozwiązań względem testamentu: darowizny, zawarcia umowy dożywocia, przekazania gospodarstwa rolnego;
 • zawarcia umowy o zrzeczeniu się dziedziczenia,
 • wydziedziczenia krewnego w testamencie,
 • możliwości zmiany i odwołania testamentu;
 • o stwierdzenie nabycia spadku;
 • działu spadku;
 • przyjęcia bądź odrzucenia spadku;
 • obalenia testamentu;
 • dotyczącym wydziedziczenia osób uprawnionych do nabycia spadku z mocy ustawy;
 • dochodzenia zachowku.
 • związanym z uregulowaniem długów spadkowych.

Skontaktuj się

Ile wynosi opłata za dział spadku?

Adwokat od spadków Poznań

Opłatę stałą w kwocie 500 złotych pobiera się od wniosku o dział spadku, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych.

Kiedy mogę odrzucić spadek?

Prawo spadkowe kancelaria Poznań

Niezależnie od motywów, oświadczenie o odrzuceniu spadku można złożyć w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania do spadku.

Na czym polega dziedziczenie ustawowe?

Specjalista od prawa spadkowego

Dziedziczenie ustawowe następuje wtedy, kiedy spadkodawca nie pozostawił testamentu. Skoro sam nie wyraził woli, co ma się stać z jego majątkiem, prawo decyduje za niego.

Kto dziedziczy

w pierwszej kolejności?

Adwokat Poznań

Jeśli nie ma testamentu, to w pierwszej kolejności spadek nabywa małżonek oraz zstępni.

Kto dziedziczy, jeśli

zmarły nie miał dzieci?

Dobry adwokat

Jeśli umiera osoba, która nie miała dzieci, spadek nabywa małżonek oraz rodzice zmarłego.

Na czym polega dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza?

Adwokat Poznań

Dziedziczenie z tzw. dobrodziejstwem inwentarza polega na przyjęciu spadku z ograniczoną odpowiedzialnością za długi spadkowe – w przeciwieństwie do przyjęcia spadku wprost. Zgodnie z przepisami, które weszły w życie w październiku 2015 r., wszyscy spadkobiercy dziedziczą spadek w ten sposób, jeśli w odpowiednim trybie i terminie nie złożą oświadczenia, że przyjmują spadek wprost lub go odrzucają.

Czy dziedziczenie ustawowe ma pierwszeństwo przed testamentowym?

Kancelaria adwokacka Poznań

Nie. Jest dokładnie odwrotnie: dziedziczenie ustawowe działa właśnie wówczas, kiedy zrezygnujemy ze sporządzenia testamentu i nie spiszemy ostatniej woli.

Jak długo ważny jest testament?

Skuteczny adwokat

Testament ważny jest bezterminowo. Oczywiście dopiero od momentu naszej śmierci. Nie ma również znaczenia, jak długi czas upłynie pomiędzy dniem sporządzenia testamentu a dniem śmierci.

Gdzie szukać informacji czy

osoba zmarła zostawiła testament?

Dobry adwokat

z Poznania

Jeśli nie znaleźliśmy testamentu w dokumentach zmarłego, możemy także: – udać się do notariusza, z którego usług korzystał zmarły przy okazji dokonywania innych czynności w drodze aktu notarialnego i sprawdzić, czy nie sporządzono tam testamentu w formie aktu notarialnego; najczęściej są to lokalne kancelarie niedaleko miejsca ostatniego zamieszkania zmarłego; – udać się do dowolnego notariusza w Polsce i sprawdzić, czy testament nie został zarejestrowany w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT).

Co to jest zachowek?

Adwokaci Poznań

Zachowek to roszczenie o zapłatę, przysługujące pominiętym przy podziale majątku spadkobiercom zmarłego, którzy w danej sytuacji rodzinnej dziedziczyliby z ustawy. Chodzi wyłącznie o osoby najbliższe, tj. zstępnych, małżonka i rodziców, ale już nie dalszych spadkobierców ustawowych, np. rodzeństwo zmarłego.

Czy małoletnie dziecko może odziedziczyć długi?

Prawnik od spadków Poznań

Jak najbardziej tak. Przy czym jego odpowiedzialność za nie będzie ograniczona tzw. dobrodziejstwem inwentarza.

Czy spadek może się przedawnić?

Kancelaria Adwokacka Poznań

Nie, żaden spadek nie ulega przedawnieniu. Jest tak z prostego powodu – w momencie otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy) następuje objęcie go przez spadkobierców. Można go jedynie odrzucić. Mówiąc jednak o sprawach o nabycie spadku czy dzieleniu spadku, nie ma mowy o przedawnieniu.

Jak podzielić spadek?

Podział spadku Poznań

Są trzy możliwości podziału spadku:

 1. Podział fizyczny – najczęściej jest on możliwy w przypadku domów wielorodzinnych, gdzie istnieje możliwość wyodrębnienia lokali; a więc każdy spadkobierca dostaje swój lokal;
 2. Przyznanie własności nieruchomości jednemu ze spadkobierców, z obowiązkiem spłaty pozostałych – przy tym rozwiązaniu jeden ze spadkobierców przejmuje całą nieruchomość, jednak musi spłacić udział spadkowy pozostałych w formie pieniężnej;
 3. Komornicza sprzedaż i podział uzyskanej sumy między współwłaścicieli proporcjonalnie do uzyskanych udziałów – jest to niekorzystne rozwiązanie dla spadkobierców, z tego względu, że komornik sprzedaje nieruchomość za 75% wartości przy pierwszej licytacji oraz 2/3 przy drugiej.

 

Jak uregulować sprawy spadkowe?

Sprawy spadkowe Poznań

Uregulowanie spraw spadkowych składa się z potwierdzenia nabycia spadku oraz działu spadku, gdy spadkobierców jest kilku. Obydwie czynności można przeprowadzić zarówno u notariusza jak i przez postępowanie sądowe.