Logo Adwokatura Polska

ADRES:

ul. Solna 3/9,

Poznań

ul. Solna 3/9, Poznań


 

Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat Adrian Książek:

+48 505 430 036

 

adwokat Aleksandra Kubiec:

+48 667 614 039

 

Adwokat Poznań

10 lutego 2024

Co zrobić gdy ktoś włamie się na nasze konto bankowe?

Coraz częściej możemy usłyszeć o przypadkach włamania na konto bankowe i utracie przez pokrzywdzonych znacznych oszczędności. Oszuści prześcigają się w coraz to nowszych metodach mających na celu uśpienie naszej czujności i uzyskanie dostępu do naszego rachunku bankowego. O tym co zrobić, gdy zorientujemy się, że nasze konto zostało wyczyszczone, a my padliśmy ofiarą oszustwa, opisane zostanie w poniższym artykule.

 

Bez względu na prawne możliwości podjęcia prób odzyskania pieniędzy, przede wszystkim najkorzystniej jest zapobiegać takim sytuacjom. Na portalach informacyjnych coraz częściej możemy przeczytać o kolejnej osobie, z której konta zniknęły ogromne pieniądze, ponieważ otrzymała wiadomość o konieczności uregulowania rachunku za prąd lub dopłacie kurierowi za przesyłkę, w której to wiadomości umieszczony jest link, którego kliknięcie prowadzi do zainstalowania na naszym urządzeniu złośliwego oprogramowania, co toruje przestępcy drogę do wypłacenia pieniędzy z naszego konta.

 

Sposobów działania przez oszustów jest wiele, a ich pomysłowość jest nieograniczona, dlatego warto trzymać się zasady, aby nie wchodzić w żadne wysłane do nas linki, a jeśli dzwoni do nas przedstawiciel banku, to najlepiej udać się niezwłocznie do najbliższej placówki – jeśli nie mamy takich możliwości, to możemy się rozłączyć i sami zadzwonić do naszego banku na numer telefonu podany na stronie internetowej celem weryfikacji czy faktycznie kontaktował się z nami ktoś z departamentu bezpieczeństwa z uwagi na podejrzany przelew czy też właśnie ktoś próbował nas oszukać.

 

Oczywiście w dzisiejszych czasach, przy bardzo szybkim tempie życia, wbrew pozorom nie jest trudno stracić na chwilę czujność i paść ofiarą oszustwa. Co zrobić, gdy zorientujemy się, że na naszym koncie brakuje pieniędzy? Przede wszystkim należy jak najszybciej skontaktować się z bankiem, czas gra tutaj istotną rolę, ponieważ w porę poinformowany pracownik banku może zablokować nasze konto, a nawet może anulować transakcje.   

 

Sprawa komplikuje się, jeśli zorientujemy się za późno i bank nie jest w stanie zabezpieczyć czy też odzyskać naszych pieniędzy.  Wówczas powinniśmy działać dwutorowo – złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w najbliższej jednostce policji albo prokuratury oraz powinniśmy złożyć reklamację do banku, gdyż to bank ma obowiązek chronić klienta i jego środki pieniężne poprzez należyte zabezpieczenia rachunków bankowych. Choć wykrywalność tych przestępstw nie jest duża, a nawet w przypadku ustalenia danych osobowych przestępcy mogą powstać problemy z odzyskaniem pieniędzy, które mogły zostać już wypłacone w innym kraju czy nawet na innym kontynencie, to warto to zrobić, gdyż nie można wykluczyć, że akurat w naszym przypadku przestępca popełnił błąd i szybkie działanie organów ścigania pomoże nam odzyskać utracone pieniądze.    

 

Ponadto należy poinformować bank o zaistniałej sytuacji jak najszybciej (choćby telefonicznie). Dodatkowo należy złożyć pisemną reklamację. Co do zasady prawo bankowe obarcza za ochronę środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym same banki. Analizując przepisy można dojść do wniosku, że ofiarą przestępstwa nie jest posiadacz rachunku bankowego (klient banku), a sam bank. Wiadomym jest, iż banki niechętnie oddają w takiej sytuacji źle zabezpieczone pieniądze, dlatego nierzadko zdarza się, że wykwalifikowani pracownicy banku starają się w taki sposób przeprowadzić rozmowę, aby wynikało, iż to klient w oczywisty sposób dopuścił się rażących zaniedbań i w konsekwencji to na posiadaczu rachunku bankowego spoczywa wina za utratę środków.  A, że praktycznie wszystkie rozmowy z pracownikami banków są nagrywane, to mogą one później stanowić niekorzystny dla nas dowód w sprawie, gdyż często w emocjach możemy nieświadomie niestarannie dobierać słowa, które zostaną wykorzystane przeciwko nam.

 

Sporządzając reklamację należy szczegółowo opisać zdarzenie, opisując także w jaki sposób korzystając z konta internetowego zachowaliśmy podstawowe procedury bezpieczeństwa, tak aby bank nie mógł zarzucić nam, że przyczyniliśmy się do naszej straty. Oczywiście polecam tutaj skorzystanie z usług doświadczonego prawnika, który pomoże w sporządzeniu profesjonalnego pisma, co zwiększy szanse na skuteczne i szybkie rozpatrzenie reklamacji.

 

Reklamacja powinna zostać rozpatrzona przez bank w terminie 30 dni, a jeśli z uwagi na szczególne okoliczności czas ten ulegnie przedłużeniu, to powinniśmy zostać o tym poinformowani przez bank.       

 

Jeśli bank nie przychyli się do naszej reklamacji, to istnieje jeszcze możliwość zwrócenia się o pomoc do Arbitra Bankowego, jest to specjalna instytucja, która została powołana do rozpatrywania sporów pomiędzy bankami, a ich klientami. Co jednak istotne Arbiter Bankowy nie zajmuje się sprawami, których wartość przedmiotu sporu przekracza 12 000 zł – jeśli w wyniku włamania na nasz rachunek bankowy straciliśmy większą kwotę, to Arbiter Bankowy nie będzie mógł nam pomóc. Wniosek do Arbitra bankowego należy opłacić, jest to koszt 50 zł, a nasz wniosek powinien zostać rozpatrzony w terminie 90 dni – co jednak istotne, wcześniej trzeba wyczerpać drogę reklamacyjną. Jeśli Arbiter Bankowy wyda korzystną dla nas decyzję, to bank nie może się od niej odwołać.

 

Jeśli postępowanie reklamacyjne oraz postępowanie przed Arbitrem Bankowym nie przyniosą skutku, to istnieje możliwość wystąpienia na drogę sądową w postępowaniu cywilnym poprzez złożenie pozwu przeciwko bankowi do sądu właściwego dla naszego miejsca zamieszkania.

 

W tak poważnej sprawie, gdy często w grę wchodzą oszczędności naszego życia, warto iść do sądu odpowiednio przygotowanym, z odpowiednią taktyką, z przemyślanymi i zaplanowanymi wnioskami dowodowymi, które będę popierać przedstawione przez nas fakty – pragnę w tym miejscu jedynie marginalnie podkreślić, że specyfika postępowania cywilnego, w odróżnieniu od postępowania karnego polega na tym, że sąd nie będzie sam inicjował jakie dowody trzeba przeprowadzić na naszą korzyść, to na nas spoczywa ciężar udowodnienia i przekonania sądu do naszych racji, a sąd jedynie jest od tego, aby rozstrzygnąć spór.   

 

Reasumując, warto zachować ostrożność, natomiast jeśli już przydarzy nam się tak nieszczęśliwa sytuacja, to pamiętajmy, że co do zasady to bank ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie naszych pieniędzy, a wiec warto podjąć wszelkie profesjonalne działania zmierzające do odzyskania pieniędzy.