Logo Adwokatura Polska

ADRES:

ul. Solna 3/9,

Poznań

ul. Solna 3/9, Poznań


 

Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat Adrian Książek:

+48 505 430 036

 

adwokat Aleksandra Kubiec:

+48 667 614 039

 

Adwokat Poznań

23 maja 2023

Zatrzymanie przez policję – co robić?

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że zatrzymanie jest środkiem przymusu w postaci pozbawienia wolności, które może być zastosowane, gdy:

 

  1. w ocenie policji istnieje uzasadnione przypuszczenie, że osoba zatrzymana popełniła przestępstwo, a ponadto wystąpi jedna z poniższych przesłanek,
  2. istnieje obawa ucieczki lub ukrycia się osoby;
  3. zatarcia śladów przestępstwa;
  4. nie można ustalić jej tożsamości;
  5. istnieją przesłanki do przeprowadzenia przeciwko tej osobie postępowania w trybie przyspieszonym;

 

Podkreślenia wymaga jednak fakt, że samo zatrzymanie jeszcze absolutnie nie przesądza winy, natomiast w ocenie organów ścigania istnieje jedynie uzasadnione przypuszczenie, że osoba ta popełniła przestępstwo. Odnośnie samego zatrzymania należy odróżnić dwie sytuacje.

 

Pierwsza to jest taka, gdy z jakiś powodów spodziewamy się, że policja nas poszukuje i możemy zostać zatrzymani, ponieważ wiemy, że popełniliśmy przestępstwo (lub go nie popełniliśmy natomiast wiemy, że znaleźliśmy się w nieodpowiednim miejscu o nieodpowiednim czasie i w ocenie organów ścigania możemy błędnie zostać uznani za sprawców danego czynu).

 

W takiej sytuacji ważne jest, aby odpowiednio wcześnie (tj. będąc jeszcze na wolności) rozważyć skontaktowanie się z adwokatem, uprzedzić o możliwości zatrzymania, porozmawiać o sprawie, zasięgnąć porady i przygotować ewentualną linię obrony.

 

W tej sytuacji również warto mieć zawsze przy sobie nr telefonu do adwokata, aby w razie zatrzymania korzystając z prawa do obrony, móc wskazać policjantowi lub prokuratorowi swojego obrońcę.

 

Druga sytuacja, to taka, gdy dana osoba w ogóle nie spodziewa się, że może zostać zatrzymana, ponieważ albo nie ma w ogóle świadomości, że dopuściła się przestępstwa albo organy mylnie uznały, iż istnieje uzasadnione podejrzenie, że dana osoba jest sprawcą. Ta sytuacja jest zdecydowanie bardziej stresogenna od pierwszej sytuacji omówionej powyżej. Tak naprawdę większość z nas nigdy nie wie jak w takiej sytuacji się zachowa – bardzo często rekcją obronną jest opór i agresja oraz usilna próba wytłumaczenia policjantom już w miejscu zatrzymania, iż jest ono bezpodstawne.

 

Takie działania często przynoszą więcej szkód niż pożytku.

Co zatem robić w takiej sytuacji? Oczywiście, najlepiej skorzystać z profesjonalnej pomocy osoby, która nie jest emocjonalnie zaangażowana w sprawę i pomoże podjąć racjonalne decyzje. Proszę pamiętać, iż zatrzymanemu przysługuje prawo do obrony w tym prawo do posiadania obrońcy, którego może ustanowić także osoba trzecia.

 

Oczywiście nasze kancelarie świadczą pomoc osobom zatrzymanym, zatem w razie potrzeby zapraszamy do kontaktu.