Logo Adwokatura Polska

ADRES:

ul. Solna 3/9,

Poznań

ul. Solna 3/9, Poznań


 

Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat Adrian Książek:

+48 505 430 036

 

adwokat Aleksandra Kubiec:

+48 667 614 039

 

Adwokat Poznań

Sprawdź

Usługi

Skontaktuj się

Prawo karne

- reprezentowanie Klientów na każdym etapie postępowania karnego – przed Prokuratorem (w tym także w sprawach wojskowych), Policją oraz innymi organami, jak: CBŚP oraz Naczelnikiem US, a także na dalszym etapie postępowania przed Sądami wszystkich instancji; 


- pomoc podejrzanym, oskarżonym, pokrzywdzonym, a także skazanym;   


 - nasze dotychczasowe doświadczenie pozwala nam zaproponować Państwu usługi i pomoc w najtrudniejszych sprawach karnych, dotyczących wszystkich przestępstw. W naszej działalności pomagaliśmy Klientom m.in. w sprawach o zabójstwo, oszustwa znacznych rozmiarów, kradzieże, pobicia, szerokie rozumiane przestępstwa narkotykowe, wypadki komunikacyjne (w tym także pod wpływem alkoholu), znęcanie, niealimentacja, groźby, szeroko rozumiane przestępstwa przeciwko wolności seksualnej (gwałty, sutenerstwo, pedofilia);


- oferujemy również pomoc skazanym w ubieganiu się o dozór elektroniczny, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary, odroczenie wykonania kary i przerwę w karze; 

Skontaktuj się

Prawo cywilne

 

        SPRAWY RODZINNE 

 

- sprawy dot. małżonków, m.in.: 

  • rozwód i separacja;
  • rozdzielność majątkowa;  
  • podział majątku;

 

- sprawy dot. małoletnich dzieci, m.in.: 

  • o alimenty;
  • o uregulowanie kontaktów z dziećmi;  
  •  dot. władzy rodzicielskiej; 

 

        SPRAWY O ZAPŁATĘ 

 

- pomoc w polubownym zakończeniu sporu (w tym negocjacje);
- kierowanie wezwań do zapłaty;
- reprezentowanie powodów i pozwanych w postępowaniach sądowych o zapłatę (m.in. z tytułu niezapłaconych faktur, odszkodowań, naruszenia dóbr osobistych);  
- reprezentowanie wierzycieli i dłużników w sprawach prowadzonych przez Komornika;

 

        SPRAWY SPADKOWE
 

- stwierdzenie nabycia spadku; 
- dział spadku (polubowny oraz sporny);