Logo Adwokatura Polska

ADRES:

ul. Solna 3/9,

Poznań

ul. Solna 3/9, Poznań


 

Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat Adrian Książek:

+48 505 430 036

 

adwokat Aleksandra Kubiec:

+48 667 614 039

 

Adwokat Poznań

21 stycznia 2024

Jak wyegzekwować pieniądze od dłużnika?

Mogłoby się wydawać, że wygranie sprawy w sądzie i uzyskanie korzystnego rezultatu w postaci wyroku zasądzającego na naszą rzecz określoną kwotę pieniędzy kończy nasze zmartwienia – o tym co zrobić, gdy jednak pomimo korzystnego prawomocnego wyroku dłużnik nadal nie chce się z nami rozliczyć opowie prawnik z Poznania.     

 

Przede wszystkim trzeba podkreślić, że aby można było dokonać egzekucji, to wyrok musi być prawomocny.  Bardzo często spotykam się z sytuacją, kiedy zapada wyrok wydany przez sąd I instancji korzystny dla klienta i pada pytanie „kiedy otrzymam pieniądze?”. Istotne jest jednak to, że procedura cywilna jest dwuinstancyjna, co oznacza, że osoba, która jest niezadowolona z rozstrzygnięcia może złożyć odwołanie, a zatem musimy zaczekać czy osoba, która przegrała sprawę złoży – w zależności od trybu postępowania sprzeciw bądź zarzuty od nakazu zapłaty lub apelację do sądu II instancji. Oczywiście może zdarzyć się tak, że osoba, która przegrała sprawę nie chcąc mnożyć dodatkowych kosztów zrezygnuje z odwołania i wówczas po upływie terminu na odwołanie dojdzie do uprawomocnienia orzeczenia wydanego przez sąd I instancji. Dopiero wyrok od którego nie przysługuje odwołanie może stanowić podstawę do egzekwowania zasądzonych należności.  

 

Po tym jak już ustalimy, że mamy prawomocne orzeczenie (bądź sądu I instancji bądź sądu II Instancji), to dłużnik jest zobowiązany do niezwłocznego uregulowania wynikającej z wyroku należności. W tym celu powinniśmy zwrócić się do dłużnika ze wskazaniem numeru rachunku, na który powinna zostać zwrócona należna nam kwota. Nie możemy bowiem wykluczyć, że po przegraniu sprawy sądowej dłużnik się zreflektuje i będzie chciał dobrowolnie nam zapłacić, natomiast musi wiedzieć w jaki sposób ma  tego dokonać. A więc po wskazaniu sposobu powinniśmy odczekać kilka dni związanych z doręczeniem korespondencji i czasu jaki wyznaczyliśmy dłużnikowi na zapłatę. Jeśli dłużnik pomimo tego nie ureguluje należności lub z okoliczności sprawy wiemy, że dłużnik już po wyroku oświadczył, że i tak nie będzie chciał nam zapłacić, to powinniśmy niezwłocznie przystąpić do procedury egzekucyjnej.

   

Pierwszą czynnością jaką powinniśmy wykonać w celu rozpoczęcia egzekucji jest uzyskanie z Sądu tytuły wykonawczego. Kolejnym krokiem jaki powinniśmy poczynić w celu egzekucji zasądzonych na naszą rzecz kwot jest skierowanie sprawy do komornika. W tym celu musimy skierować wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do komornika

W tym miejscu chciałbym podkreślić, że o ile istotne jest to, że możemy złożyć wniosek o obciążanie dłużnika kosztami egzekucyjnymi, to będziemy musieli wcześniej pokryć koszty związane z egzekucją, nie są to koszty stałe, dlatego do ich uiszczenia wezwie nas komornik, a będą one dotyczyć:   

  •   zaliczki na wydatki ponoszone przez komornika;
  • opłata od wniosku o poszukiwanie majątku, jeśli nie wiemy co wchodzi w skład majątku dłużnika;
  • jeśli wybierzemy komornika spoza rewiru, to poniesiemy koszty działania komornika poza właściwym mu terenem.

Oczywiście w postępowaniu egzekucyjnym można skorzystać z pomocy adwokata, który uzyska tytuł wykonawczy oraz sporządzi profesjonalny wniosek do komornika.