Logo Adwokatura Polska

ADRES:

ul. Solna 3/9,

Poznań

ul. Solna 3/9, Poznań


 

Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat Adrian Książek:

+48 505 430 036

 

adwokat Aleksandra Kubiec:

+48 667 614 039

 

Adwokat Poznań

28 stycznia 2024

Jak odzyskać pieniądze od nieuczciwego kontrahenta?

Nieterminowe regulowanie przez kontrahentów należności czy też w ogóle nieregulowanie faktur, to w dzisiejszych czasach niestety dość częsty problem przedsiębiorców. O tym co należy zrobić w pierwszej kolejności, gdy pomimo upływu terminu wynikającego z faktury, nasz kontrahent nie uregulował należności opowiemy w poniższym artykule.

 

Przede wszystkim warto w takiej sytuacji zachować spokój i na początek spróbować skontaktować się z naszym kontrahentem celem wyjaśnienia sprawy, bowiem przyczyn opóźnienia może być wiele i nie zawsze muszą one wynikać ze złej woli drugiej strony. Może się zdarzyć tak, że nie otrzymaliśmy pieniędzy z uwagi na problemy techniczne czy jakieś zdarzenie losowe, dlatego zawsze warto wyjaśnić taką sytuację i wyznaczyć nowy (krótki) termin płatności – ma to istotne znaczenie w szczególności w przypadku długoterminowej współpracy.

         Problem natomiast pojawia się, gdy działania opisane przeze mnie powyżej nie przynoszą efektu, bądź też nasz kontrahent pomimo obiecania uregulowania należności w dalszym ciągu tego nie czyni. Wówczas trzeba podjąć bardziej stanowcze działania, które zmierzają do windykacji. Oczywiście w takiej sytuacji najbardziej radykalnym działaniem będzie złożenie pozwu do sądu – ale zanim to zrobimy musimy dochować określonej przepisami procedury.

         Aby móc złożyć do sądu pozew o zapłatę, to należy wskazać sądowi czy podjęliśmy z naszym kontrahentem próbę polubownego rozwiązania sporu. Aby móc w odpowiedni sposób wykazać, że podjęliśmy taką próbę, to konieczne jest wcześniejsze wezwanie do zapłaty naszego kontrahenta. Aby wezwanie takie mogło zostać wykorzystane przez nas w postępowaniu sądowym, to należałoby je wysłać listem poleconym do naszego kontrahenta i powinno ono mieć wydźwięk formalny, stanowczy i profesjonalny, co pokazałoby drugiej stronie, że sprawa została przez nas potraktowana poważnie – może to skłonić naszego kontrahenta do tego, aby jednak uregulować należność bez wdawania się w długotrwały i  kosztowny spór sądowy.

Aby podkreślić powagę sytuacji można również w wezwaniu do zapłaty wskazać, że nieuregulowanie należności spowoduje skierowanie sprawy na drogę sądową, ale trzeba przy tym być bardzo ostrożnym i zrobić to w umiejętny sposób, aby informacja ta nie stanowiła dla naszego kontrahenta groźby, gdyż w konsekwencji możemy narobić sobie zupełnie niepotrzebnych nieprzyjemności.

         Kontrahent może odpowiedzieć na nasze wezwanie (być może tłumacząc, dlaczego nie zapłacił faktury w terminie), może ją uregulować zgodnie z naszym żądaniem, ale niestety może też zignorować nasze pismo. Jeśli tłumaczenia dłużnika nas nie przekonają lub w ogóle nie otrzymamy w terminie żadnej odpowiedzi, to wówczas mamy wszelkie podstawy, aby wystąpić na drogę sądową. 

Dodać należy, że nieregulowanie faktur może być przestępstwem, ale nie w każdym przypadku – musimy bowiem wykazać, że nasz dłużnik wyczerpał swoim zachowaniem wszystkie znamiona przestępstwa oszustwa określonego w art. 286 § 1 k.k.

Aby można było mówić o przestępstwie w przypadku nieuregulowania faktury koniecznym jest udowodnienie, że nasz kontrahent wprowadził nas w błąd w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Co jednak istotne, to nasz dłużnik już w momencie zawierania umowy musi chcieć nas oszukać – a więc ważny jest tutaj z góry powzięty zamiar dłużnika, a nie to, że np. nie uregulował faktury na skutek tego, że pogorszyła się jego sytuacja finansowa.

Ważne jest zatem, aby odpowiednio przeanalizować daną sprawę i ocenić możliwości dowodowe.

Na marginesie jedynie dodam, że sprawa cywilna i karna mogą toczyć się równolegle, a zatem złożenie przez nas do sądu pozwu o zapłatę, nie stoi na przeszkodzie złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa – o ile oczywiście istnieją ku temu podstawy, o których mówiłem przed chwilą, takie kompleksowe działanie może sprawić, że nasz nieuczciwy kontrahent zostanie odpowiednio zmotywowany, aby jak najszybciej samemu uregulować zaległość.  

 

 Masz problem z nieuczciwym kontrahentem? Skorzystaj z pomocy skutecznego adwokata.