Logo Adwokatura Polska

ADRES:

ul. Solna 3/9,

Poznań

ul. Solna 3/9, Poznań


 

Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat Adrian Książek:

+48 505 430 036

 

adwokat Aleksandra Kubiec:

+48 667 614 039

 

Adwokat Poznań

21 stycznia 2024

Co znaczy popularna „sześćdziesiątka”?

W mediach społecznościowych czy też popularnych polskich filmach, coraz częściej możemy spotkać się z takimi sformułowaniami jak „mały świadek koronny” czy „sześćdziesiątka”, o tym na czym polega ta instytucja i w jakich przypadkach można starać się o nadzwyczajne złagodzenie kary porozmawiamy dzisiaj z adwokatem od spraw karnych z Poznania.     

 

Mały świadek koronny jest to instytucja prawa karnego materialnego uregulowana w art. 60 k.k., stąd często nazywana jest właśnie „sześćdziesiątką”. Instytucja ta budzi bardzo dużo kontrowersji, wręcz moglibyśmy powiedzieć, że dzieli społeczeństwo.  Jedni uważają, że mały świadek koronny jest instytucją mającą na celu jedynie podnoszenie statystyk prokuraturze, polegającą na pomawianiu niewygodnych dla nich osób w sytuacji, gdy nie są w stanie znaleźć rzetelnego dowodu winy „sprawcy” oraz na oczyszczaniu się z niej przez przestępcę, który próbując uniknąć więzienia, „donosi” na swoich kolegów. Często też sama wiarygodność takich świadków budzi wiele wątpliwości, co nierzadko prowadzi do nadużyć, a samym zeznaniom skruszonych świadków daje się zbyt duże znaczenie procesowe. Drudzy stoją na stanowisku, że pomimo nie do końca moralnego charakteru tej instytucji jest ona bardzo pożyteczna społecznie. Dzięki niej organy ścigania, łapiąc osobę będącą najniżej w hierarchii grupy przestępczej i idąc z nią na współpracę, są w stanie pojmać wielu groźniejszych kryminalistów, a niejednokrotnie nawet rozbić całą grupę przestępczą.

Zgodnie z art. 60 § 3 k.k. sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet może warunkowo zawiesić jej wykonanie w stosunku do sprawcy współdziałającego z innymi osobami w popełnieniu przestępstwa, jeżeli ujawni on wobec organu powołanego do ścigania przestępstw informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotne okoliczności jego popełnienia.

Z kolei zgodnie z art. 60 § 4 k.k. na wniosek prokuratora sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet warunkowo zawiesić jej wykonanie w stosunku do sprawcy przestępstwa, który, niezależnie od wyjaśnień złożonych w swojej sprawie, ujawnił przed organem ścigania i przedstawił istotne okoliczności, nieznane dotychczas temu organowi, przestępstwa zagrożonego karą powyżej 5 lat pozbawienia wolności.