Logo Adwokatura Polska

ADRES:

ul. Solna 3/9,

Poznań

ul. Solna 3/9, Poznań


 

Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat Adrian Książek:

+48 505 430 036

 

adwokat Aleksandra Kubiec:

+48 667 614 039

 

Adwokat Poznań

23 maja 2023

Co grozi za posiadanie narkotyków? 

Często można usłyszeć, że posiadanie niewielkiej ilości marihuany na własny użytek nie stanowi przestępstwa – czy takie stwierdzenie jest prawidłowe? Aby odpowiedzieć na te pytanie należy sięgnąć do Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Zgodnie z art. 62 ust. 1 Ustawy - każdy kto wbrew przepisom ustawy posiada środki odurzające (w tym oczywiście marihuanę) lub substancje psychotropowe podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

W kolejnych ustępach przytoczonego artykułu ustawodawca zaostrza karę w przypadku, gdy ilość posiadanych substancji jest znaczna (wówczas osoba taka może zostać pozbawiona wolności nawet do 10 lat) lub ją łagodzi w przypadku mniejszej wagi (wówczas osobie takiej grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku).

 

Należy zatem zwrócić uwagę, że ustawodawca penalizuje posiadanie każdej ilości środków odurzających. Zatem w aktualnym stanie prawnym posiadanie marihuany w niewielkiej ilości i choćby jedynie na własny użytek również jest przestępstwem – oczywiście w takiej sytuacji kara będzie adekwatnie niższa, jednakże z całą pewnością nie można powiedzieć, że posiadanie marihuany na własny użytek jest dozwolone. Natomiast z doświadczenia naszych kancelarii w takich sprawach można przypuszczać, skąd bierze się takie społeczne przekonanie o tym, że posiadanie marihuany na własny użytek nie jest karalne – najczęściej można usłyszeć, że posiadanie marihuany do 1 grama nie stanowi przestępstwa.

 

Aby zrozumieć skąd pojawiają się takie opinie, należy sięgnąć do artykułu 62 a Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, zgodnie z którym postępowanie można umorzyć, jeśli przedmiotem czynu polegającego na posiadaniu środków odurzających lub substancji psychotropowych:

 

  • jest ich nieznaczna ilość;
  • są przeznaczone na własny użytek sprawcy;
  • jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości. 

 

Niezwykle ważne z prawnego punktu widzenia jest to, że w przytoczonym przepisie ustawodawca używa zwrotu postępowanie można umorzyć – słowo klucz, to można, co świadczy o fakultatywnym charakterze tego przepisu. Ustawodawca dał w tym przypadku pełnię decyzyjności prokuratorowi (jeśli sprawa jest na etapie postępowania przygotowawczego) lub sądowi (jeśli w sprawie został już wniesiony akt oskarżenia).

 

A zatem jedynie od indywidualnej oceny organu zależy, czy postępowanie w takim przypadku można umorzyć. Warto jeszcze podkreślić, że przytoczony przepis, choć skonstruowany jest względnie prostym językiem, to jednak stwarza duże możliwości interpretacyjne z uwagi na nieostrość sformułowań, które przez każdego mogą być inaczej interpretowane. 

 

Jak zatem widać, nie zawsze posiadanie środków odurzających musi wiązać się poniesieniem kary. Warto jednak niezwłocznie zwrócić się o pomoc do profesjonalisty, który podejmie działania mogące zmierzyć do umorzenia postępowania – nasze kancelarie świadczą pomoc w tym zakresie, zatem zapraszamy do kontaktu.