Logo Adwokatura Polska

ADRES:

ul. Solna 3/9,

Poznań

ul. Solna 3/9, Poznań


 

Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat Adrian Książek:

+48 505 430 036

 

adwokat Aleksandra Kubiec:

+48 667 614 039

 

Adwokat Poznań

23 maja 2023

Alimenty od małżonka – czy można żądać?

W polskim systemie prawnym istnieje możliwość ubiegania się o alimenty od współmałżonka, jednak konieczne jest prawidłowe przeprowadzenie postępowania rozwodowego i wykazania określonych prawem okoliczności, o których poniżej.

 

Natomiast z praktyki naszych kancelarii można wskazać, że sprawy o rozwód są jednymi z tych, które wśród klientów wyzwalają największe emocje.

 

Często zdarza się, że osoba decyduje się na rozwód z uwagi na jakieś szczególne zdarzenie, które wyzwala wielkie emocje – zazwyczaj te negatywne.

 

Okazuje się, że osoba, którą poślubiliśmy i z którą planowaliśmy przyszłe życie staje się kimś zupełnie innym – czasami dopuszcza się znęcania, innym razem zdradza.

W takiej sytuacji często „poszkodowany” małżonek czując wielkie rozczarowanie i rozżalenie zaistniałą sytuacją chce jak najszybciej doprowadzić do rozwodu, aby móc zacząć życie z „czystą kartą”, nie interesując się konsekwencjami prawnymi podejmowanych decyzji.

 

Natomiast bardzo ważne jest, aby podejmując decyzję o rozwodzie w prawidłowy sposób sformułować pozew bądź odpowiedź na pozew. Jeśli zajrzymy do art. 60 § 2 kro, to zobaczymy, że alimentów od współmałżonka można żądać, gdy łącznie ziszczą się następujące przesłanki: 1) jeden z małżonków musi zostać uznany wyłącznie winnym rozkładu pożycia małżeńskiego; 2) rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej drugiego małżonka; 3) małżonek, który nie został uznany wyłącznie winnym rozkładu pożycia małżeńskiego złożył takie żądanie.

 

Proszę zwrócić uwagę, że konieczne jest, aby doszło do stwierdzenia wyłącznej winy drugiego małżonka. To na nas ciąży obowiązek udowodnienia, że do rozwodu doprowadził drugi małżonek np. poprzez wykazanie zdrady odpowiednimi dowodami. Oczywiście takie postępowanie jest zdecydowanie dłuższe i trudniejsze niż procedowanie bez orzekania o winie – dlatego właśnie na samym początku zaznaczono, jak bardzo są to emocjonalne postępowania i nierzadko klienci chcąc jak najszybciej zakończyć rozwód decydują się na orzeczenie bez wykazywania winy, czym pozbawiają się należnych im alimentów.

 

Oczywiście, gdy emocje już opadną, to klienci bardzo żałują tej decyzji. Natomiast podkreślenia wymaga fakt, że nie każda sprawa jest taka sama i czasami korzystniejszą decyzją jest szybszy rozwód bez orzekania o winie – najlepiej w tej sytuacji porozmawiać z prawnikiem, który do sprawy nie będzie podchodził emocjonalnie i pomoże nam podjąć optymalną decyzję.

 

Równie ważną przesłanką, która musi zaistnieć, aby móc ubiegać się o alimenty w przypadku uznania drugiego małżonka wyłącznie winnym rozkładu pożycia małżeńskiego jest pogorszenie sytuacji życiowej, które to nie musi oznaczać złej sytuacji materialnej.

 

Oznacza to, że małżonek nie musi popaść w biedę na skutek rozwodu, ale jego sytuacja musi znacznie się pogorszyć. Zaznaczyć należy, że nie chodzi tutaj o każde pogorszenie sytuacji, ale znaczne.

 

Może to być sytuacja, w której jeden z małżonków nie pracował w trakcie małżeństwa, ponieważ zajmował się domem albo, gdy jeden z małżonków zarabiał znaczenie więcej czym zapewniał wysoki standard życia (np. drogie wakacje, ekskluzywne spędzanie wolnego czasu), zaś po rozwodzie „poszkodowany” małżonek jest w stanie „przeżyć” z uzyskiwanych przez siebie dochodów, jednak już nie tak wysokim poziomie.

 

Oczywiście sąd będzie badał również możliwości majątkowe małżonka, który zostanie uznany winnym rozwodu, co również będzie miało wpływ na samą wysokość alimentów.

 

Natomiast warto dodać też coś na korzyść małżonków uznanych wyłącznie winnymi rozkładu pożycie małżeńskiego, a mianowicie Sąd Najwyższy w jednym ze swoich orzeczeń wskazał, iż obowiązek alimentacyjny małżonka wyłącznie winnego nie sięga tak daleko, aby miał on zapewnić byłemu małżonkowi równą stopę życiową, jednakże nie jest przy tym ograniczony do zaspokajania tylko tych usprawiedliwionych potrzeb, o których mówi art. 60 § 1 k.r.o..

 

W celu dokonania oceny, czy jesteście Państwo uprawnieni do ubiegania się o alimenty od współmałżonka zapraszamy do kontaktu.